داوطلبان هلال‌احمر باید شناسنامه‌دار شوند/توسعه و تقویت ملزومات طرح امداد و نجات در دستور کار - برگزیده ها