خودرویی های بورس متعادل شدند/ افزایش تقاضا در نمادهای پالایشی - برگزیده ها