حضور کشتی روسیه در بازیهای آسیایی هانگژو قطعی شد - برگزیده ها