جبهه پایداری مراسم سالگرد ۹ دی برگزار می‌کند - برگزیده ها