تیم بسکتبال نوجوانان ایران عازم اردن شد - برگزیده ها