تاکید قالیباف بر پیگیری موضوعات فلسطین و افغانستان در PUIC - برگزیده ها