بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مناسبت ۹ دی  - برگزیده ها