با سنگ کلیه وزنه زدم / باید وام بگیرم تا با قراردادم یک پراید بخرم! - برگزیده ها