اورشلیم پست: حزب الله لبنان ۲۰۰۰ پهپاد در اختیار دارد - برگزیده ها