انتظار زیادی از تیم پینگ‌پنگ زنان در قهرمانی جهان نداشته باشید! - برگزیده ها