افزایش دما در تهران/خیزش گرد و خاک در نیمه‌جنوبی استان - برگزیده ها