آغاز عملیات بازگشت زائران اربعین حسینی از دوشنبه ۵ مهر - برگزیده ها