آغاز اردوی تیم ملی کبدی برای حضور در هانگژو/مازندرانی ۲۱ بازیکن را به خط کرد - برگزیده ها