بهسازی چراغ‌های راهنمایی ۶۵ تقاطع پایتخت تا پایان سال

بهسازی چراغ‌های راهنمایی ۶۵ تقاطع پایتخت تا پایان سال

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، در این جلسه، گزارشی از مسائل و مشکلات مربوط به زمان‌بندی و عملکرد وضع موجود چراغ‌های راهنمایی در تقاطع‌های اصلی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران توسط اداره کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق ارائه شد. سپس حمید برادران، سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران بر ضرورت