انجام ۱.۴ میلیارد تبادل اطلاعات «برخط» پلیس با ۳۶ سازمان/ ارایه ۳۰ خدمت در «پلیس من»

انجام ۱.۴ میلیارد تبادل اطلاعات «برخط» پلیس با ۳۶ سازمان/ ارایه ۳۰ خدمت در «پلیس من»

به گزارش ایسنا، سردار اشتری در جلسه بررسی طرح های تحولی هوشمندسازی پلیس طی سال های اخیر  ضمن استماع گزارش ارائه شده توسط قرارگاه هوشمندسازی پلیس به  طرح های تحولی هوشمندسازی پلیس و اهمیت آن در مجموعه انتظامی کشور اشاره کرد و اظهار کرد: بحمداله طی سال های اخیر در مجموعه انتظامی کشور و همچنین