سرلک تا یک شهریور مجوز بازی دارد!

سرلک تا یک شهریور مجوز بازی دارد!

به گزارش ایسنا، فرشید طاهری، مسئول کمیته نقل‌وانتقالات سازمان لیگ درباره شرایط بازیکنانی که مشمول خدمت سربازی هستند گفت: بازیکنان لیگ برتر تا  ۲۸ سالگی می‌توانند از قانون فدراسیون فوتبال استفاده کنند و خدمت سربازی را عقب بیاندازند. وقتی یک بازیکن برگه اعزام به خدمت می‌گیرید، فدراسیون ۶ ماه یک بار این برگه را تمدید