نخستین واحد تولید کود سولفات پتاسیم در مشهد به بهره‌برداری رسید

نخستین واحد تولید کود سولفات پتاسیم در مشهد به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عطایی سلامی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: واحد تولید کود سولفات پتاسیم با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن و سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال برای ۱۰۰ نفر ایجاد اشتغال می‌کند. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی افزود: تولید کود سولفات پتاسیم در یک واحد