درس بزرگ آنچلوتی به مربیان ایرانی

درس بزرگ آنچلوتی به مربیان ایرانی

به گزارش ایسنا، روزنامه خبر ورزشی نوشت: «رفتار سرمربی باتجربه رئال را مقایسه کنید با رفتار برخی از مربیان ایرانی که در مواقع شکست همه را مقصر می‌دانند جز خودشان. بارسلونا در ورزشگاه خانگی رئال مادرید چهار گل به این تیم زد و حداقل چهار گل هم نزد تا انتقام شکست‌های قبلی را از شاگردان