انبارلویی: برخی در انتخابات اخیر از دایره نقد بیرون آمدند

انبارلویی: برخی در انتخابات اخیر از دایره نقد بیرون آمدند

محمدکاظم انبارلویی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاکید رهبری بر لزوم حفظ وحدت ملی، اظهار کرد: وحدت ملی و انسجام اسلامی یکی از راهبردهای اصلی امامین انقلاب در ۴۵ سال گذشته بوده والبته تمرکز دشمن هم بر ایجاد اختلاف و به راه انداختن جنگ قومی و مذهبی در کشور بوده است. رهبر انقلاب در اظهارت