الازهر خواهان ادامه تحریم محصولات سوئد و دانمارک در حمایت از قرآن شد

الازهر خواهان ادامه تحریم محصولات سوئد و دانمارک در حمایت از قرآن شد

به گزارش برگزیده ها به نقل از ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، این دانشگاه با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست، تحریم‌های بازدارنده‌ای برای توقف حملات نژادپرستانه علیه اسلام و مسلمانان اعمال کرده و یک قانون بین‌المللی تصویب کند که اهانت به مقدسات دینی را جرم می‌داند. در این بیانیه آمده است، الازهر با