برخی در هر شرایط می‌خواهند «منتقد» باشند/این نامه‌ها «درد» دارند!

برخی در هر شرایط می‌خواهند «منتقد» باشند/این نامه‌ها «درد» دارند!

خبرگزاری مهر – گروه هنر – علیرضا سعیدی: طی این سال‌ها هر زمان صحبت از خانه موسیقی به میان می‌آید، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رسانه‌ای که در کنار دیگر نکات مرتبط با این نهاد صنفی مورد توجه قرار می‌گیرد، نگاه عده‌ای از منتقدان به فعالیت‌های این مجموعه است که همواره و در هر قالبی از