چرا فدراسیون زورخانه‌ای حق سفره پهلوانان را نمی‌دهد؟

چرا فدراسیون زورخانه‌ای حق سفره پهلوانان را نمی‌دهد؟

به گزارش ایسنا، چهار سال پیش با درخواست فدراسیون ورزش‌های زورخانه ای و دستور وزیر ورزش و جوانان، قرار شد ۳ پهلوان کشور که ۳ بار یا بیشتر موفق به دریافت بازوبند پهلوانی شده‌ بودند حق سفره مادام‌العمر دریافت کنند. بر همین اساس قرار بود به جابر صادق‌زاده، سید محمود میران و آرش مردانی که