دوره مجازی آموزش سینمای مستند برگزار می‌شود

دوره مجازی آموزش سینمای مستند برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مرکز گسترش در راستای توسعه عدالت آموزشی، توجه به آموزش در استان‌ها و کشف استعدادهای تازه به زودی دوره مجازی آموزش سینمای مستند را برای دانشجویان و علاقه‌مندان این حوزه برگزار می‌کند. کمیته طراحی درس‌ها و آموزش‌ها شامل احمد