پرسپولیس تیم زنان تشکیل می‌دهد

پرسپولیس تیم زنان تشکیل می‌دهد

به گزارش ایسنا، باشگاه پرسپولیس مطالعه و اقدام برای راه‌اندازی تیم فوتبال بانوان را آغاز کرده است. در این ارتباط مذاکرات و رایزنی‌ها با مسئولان برگزاری مسابقات و دست‌اندرکاران امر، ادامه دارد. باشگاه پرسپولیس هم به جهت علاقمندی به فعالیت در این حوزه با توجه به کثرت بانوان هوادار پرسپولیس در اندیشه راه‌اندازی تیم فوتبال