تسهیلات۳۸۰ هزارمیلیاردتومانی بانک کشاورزی در حمایت از امنیت غذایی

تسهیلات۳۸۰ هزارمیلیاردتومانی بانک کشاورزی در حمایت از امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم در زمینه حفظ، ارتقا و تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور مأموریت‌های مهمی بر عهده گرفته و همواره نقش مؤثری ایفا کرده است که از جمله مهمترین این مأموریت‌ها که با پشتوانه مطالعات و تجربیات گذشته

۲۵ میلیارد ریال تسهیلات به حوزه مکانیزاسیون کاشمر اختصاص یافت

۲۵ میلیارد ریال تسهیلات به حوزه مکانیزاسیون کاشمر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قربان پور ظهر شنبه در جلسه تسهیلات کشاورزی شهرستان که با هدف بررسی اعتبارات حوزه مکانیزاسیون سال جاری در محل مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به سنتی بودن کشاورزی منطقه و ضرورت برون رفت از کشاورزی معیشتی و حرکت به سمت کشاورزی مدرن، راهی جز توسعه