۵۰ روستای استان سمنان با تانکر آبرسانی می‌شوند - برگزیده ها