۲ نقره و یک برنز یکتا جمالی در وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان جهان - برگزیده ها