کنسولگری ایران در مزارشریف حمله تروریستی مسجد "سه دکان" را محکوم کرد - برگزیده ها