کمتر از ۸۰۰۰ دوز واکسن کرونا در ۲۴ ساعت گذشته تزریق شد - برگزیده ها