کعبی: همه ایران را سوپرایز کردیم / صعود نوش جان مردم خوزستان - برگزیده ها