کرملین: پوتین و بایدن پیش از سقوط کابل درباره افغانستان رایزنی داشتند - برگزیده ها