کاظمی، تنها ایرانی در جمع برترین‌های بسکتبال غرب آسیا - برگزیده ها