چشمی: امیدوارم قهرمان شویم/ سال سختی در پیش داریم - برگزیده ها