پیروزی یاران مرتضی شریفی در مسابقات کاپ اروپا - برگزیده ها