پنجعلی: پرسپولیس برای قهرمانی آسیا بسته می‌شود - برگزیده ها