پرچمدار المپیک ناشنوایان: امیدوارم لایق پرچمداری المپیک باشم - برگزیده ها