پرسنل داروخانه‌ها هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند - برگزیده ها