پایان تحریم فینال لیگ‌ برتر از سوی وزنه‌برداران ذوب‌ آهن - برگزیده ها