نخستین جلسه شورای عالی بورس با حضور خاندوزی - برگزیده ها