نجمی: از تجربیات پیشکسوتان بسکتبال باویلچر استفاده می‌کنم/ دنبال کاهش حاشیه‌ هستم - برگزیده ها