مهرو کمرانی: نگذاشتند بمانم و حاصل زحماتم را ببینم/ فقط تا بازیهای آسیایی فرصت خواستم - برگزیده ها