ملی‌پوشان تپانچه بادی بعد از کسب نقره تیمی مردان چه گفتند؟ - برگزیده ها