مسکو: روسیه نیت خصمانه‌ای نسبت به فنلاند و سوئد ندارد - برگزیده ها