مرادمند به جمع آبی‌پوشان پایتخت بازگشت - برگزیده ها