مدودف: به یک جنگ جهانی دیگر نزدیک می‌شویم - برگزیده ها