مجوز حرفه‌ای استقلال و پرسپولیس صادر می‌شود؟ - برگزیده ها