ماجرای اضافه وزنی که به یک مستند کشیده شد/«زیستن» به تلویزیون آمد - برگزیده ها