لاپید: تصمیم خروج آمریکا درست بود اما به شکل اشتباه اجرا شد - برگزیده ها