لاوروف: ناتو، اوکراین را به پادگانی علیه روسیه مبدل می‌کند - برگزیده ها