قهرمانی قایقرانان ایران در ۶ ماده کاپ آسیایی رویینگ - برگزیده ها